Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Phụ nữ và cộng đồng - Soroptimist Philippines

Phụ nữ và cộng đồng - Soroptimist Philippines
PHỤ NỮ VÀ CỘNG ĐỒNG:

Từ Soroptimist xuất phát từ hai từ tiếng Latin, soror ý nghĩa chị và optima có nghĩa là tốt nhất. Soroptimists là phụ nữ ở vị thế tốt nhất của họ, làm việc để giúp phụ nữ khác để phát huy được khả năng tốt nhất của họ. Soroptimist là một tổ chức quốc tế gồm các nữ doanh nhân và phụ nữ chuyên gia, những người tình nguyện dành thời gian của họ, tài năng và nguồn lực để cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng địa phương và trên toàn thế giới. Các thành viên của chúng tôi là một nhóm đa dạng cùng làm việc với nhau bằng cách sử dụng chuyên môn, khả năng kinh doanh và kỹ năng chuyên nghiệp và tài năng để hỗ trợ đựa vào cộng đồng và các dự án quốc tế giúp phụ nữ và trẻ em gái. Có hơn 3.000 câu lạc bộ Soroptimist với khoảng 90.000 các thành viên trong khoảng 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đóng góp thời gian, tài năng và nguồn lực để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.


Location (s) :
Makati, Philippines
Client(s) :
Y&R Philippines Inc
Website :
http://www.soroptimist.org
Source :
Adfest