Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Bạo lực gia đình, Bố ơi ! Family violence

Bạo lực gia đình, Bố ơi ! Family violence


Làm thế nào để giúp phụ nữ và trẻ em đối phó với bạo lực :

* làm việc với mái ấm cho phụ nữ bị lạm dụng để cho phụ nữ và trẻ em có một nơi nào đó để đi cho an toàn. * Tìm hiểu làm thế nào để phát triển một kế hoạch an toàn cho cả phụ nữ và trẻ em.
* Làm việc với các cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương để tìm nguồn tài nguyên để giúp trẻ em đối phó.
* Giúp trẻ em tìm hiểu giải quyết xung đột không bạo lực, kiểm soát sự tức giận và các kỹ năng khác mà sẽ phục vụ tốt trong mối quan hệ trong tương lai của họ. Học làm thế nào để giúp phụ nữ bị đánh đập và con cái của họ một cách an toàn để lại tình hình bạo lực.