Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Hành trình nhân ái - Charity Cycle Adventure 2010

Hành trình nhân ái - Charity Cycle Adventure 2010
Previous

      Image folder specified does not exist!
    •  

Next
Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn:

Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn được thành lập từ năm 1992 nhằm giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị thiệt thòi nhận được sự giáo dục toàn diện và một sự khởi đầu công bằng hơn trong cuộc sống. Đến nay, SCC vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên.

Chương trình của SCC nhằm giúp đỡ trẻ em kém may mắn có thể thoát khỏi đói nghèo thông qua giáo dục và đào tạo nghề. Khu vực hoạt động chủ yếu của SCC ở miền Nam Việt Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận, mở rộng đến biên giới Campuchia và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Title:
Charity Cycle Adventure 2010
Brand:
Saigon Children's Charity
Agency:
red brand builders
ACD:
Lennart Schaberg
Copywriter:
Nguyen Lan Huong
Art Director:
Vo Cao Dinh
Website:
http://www.saigonchildren.com
City:
Ho Chi Minh City, Vietnam