Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Benih (Seed)

Benih (Seed)
Previous

    • Click to open image!
    •  

     

Next

BATIK, DI SẢN VĂN HÓA INDONESIA


Mục tiêu:

Batik là một di sản có nguồn gốc từ Indonesia. Câu chuyện, văn hóa và lịch sử về batik có thể được tìm thấy tại bảo tàng dệt Jakarta. Do đó PSA thực hiện chiến dịch này để khuyến khích mọi người; đặc biệt là các thế hệ trẻ biết Batik càng sớm càng tốt.Title
: Benih (Seed)

Company/agency: Matari Advertising

Country: Indonesia

Product or services: Jakarta Textile Museum

Account Team: Satriono & Hani Tirtandi Sjarief

Creative Director: Satriono

Art Director: Hani Tirtandi Sjarief

Copywriter: Satriono, Priescilla Octricia

Graphic Designer: Andi Hismanto