Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Từ Tâm - With Heart

Từ Tâm - With Heart

WITH HEART FOUNDATION:

Công ty Gloria Jean’s Coffees International đã xây dựng một quỹ từ thiện riêng mang tên “With Heart”. Quỹ “With Heart” liên tục tổ chức các chương trình gây quỹ trong hệ thống phân phối của công ty trên toàn thế giới nhằm hỗ trợ cho các dự án liên quan đến trẻ em nghèo và cơ nhỡ. Một ví dụ điển hình là chương trình “Change for change” kêu gọi khách hàng góp tiền lẻ thối lại khi mua sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của công ty nhằm gây quỹ tài trợ giúp thay đổi cuộc sống cho 300 trẻ em nghèo thất học tại cộng đồng trồng cà phê tại Brazil.

Mục tiêu:
Bảo trợ thay đổi cuộc sống cho trẻ em nghèo cơ nhỡ.

Đối tượng:
Tất cả các khách hàng và đối tác của Gloria Jean’s Coffees trên toàn thế giới.

Website: www.coffeewithheart.org

Download File:
With_Heart_Project.pdf