Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Bóng đen của hoà bình - ký ức Hiroshima. Peace Shadow

Bóng đen của hoà bình - ký ức Hiroshima. Peace Shadow

Title :
Peace Shadow, Recreating The Memory
Brand :
HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM
Type :
Campaign
Advertiser :
HIROSHIMA PEACE MEMORIAL MUSEUM
Advertising Agency :
HAKUHODO Inc.

Executive Creative Director :
Tatsuo Miyajima

Creative Director :
Tsubasa Oyagi
Copywriter :
Tsubasa Oyagi
Art Director :
Rikako Nagashima/ Naonori Yago
Agency Producer :
Shoko Akutagawa/ Erika Abiko
Planner :
Interactive Planer:Seiichi Ookura
Film Production Company :
Bascule Inc./ Tyo Inc.

Director :
Web Director : Kampei Baba / Film Director : Suguru Takeuchi
Film Producer :
Hideaki Hamatani
Photographer :
Kenichi Muramatsu/Chinami Uematsu
Company Entering:
HAKUHODO Inc.
Video :
http://www.youtube.com/watch?v=nZKXbwx7zNM