Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Tôi đang sống! Nhưng sống để làm gì?

Tôi đang sống! Nhưng sống để làm gì?

CHIẾN DỊCH KÊU GỌI HOÀN THÀNH 8 MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Mục tiêu:
Phát triển một chiến lược truyền thông tiếp thị toàn diện kéo dài 1 năm nhằm gia tăng nhận thức về 8 Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) trong cộng đồng cũng như giúp họ biết rõ về những cam kết của chính phủ đối với vấn đề này. Các Mục tiêu liên quan đến 8 vấn đề khác nhau trong xã hội: đói nghèo, phổ cập tiểu học, bình đẳng giới, sức khỏe trẻ em, sức khỏe bà mẹ, HIV/AIDS, bền vững môi trường và tình đoàn kết hữu nghị toàn cầu.

Đối tượng:
Xây dựng và phát triển nhận thức trong nhóm đối tượng mục tiêu từ 18-35 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam về các mục tiêu thiên niên kỷ, từ đó tạo nên sự lan toả trong cộng đồng về niềm tin hành động

Title:
i AM ALIVE !  - TÔI ĐANG SỐNG
Brand:
UNITED NATIONS
Type:
CAMPAIGN
Agency:
CREATIVE GROUP VIET NAM
Media Director:
NGUYỄN TIẾN PHI
Creative Director:
NGUYỄN TIẾN HUY
Copywriter:
LÊ XUÂN TRÚC, NHẬM BÁ PHƯƠNG
Art Director:
NGUYỄN THỊ LINH THẢO
Strategy director:
DƯƠNG KIỀU OANH
Creative:
CHUNG CHI CÔNG
Research Director:
PHẠM THÀNH CÔNG
Art Assistant:
HUỲNH THUẬN MỸ
Adivisor :
ĐỖ CAO NGUYÊN
Organizations:
UNITED NATIONS, IAA, DENTSU
Download File:
I_am_alive_Toi__song_de_lam_gi.pdf