Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

DYNAMIC “Sinh viên - Nhà doanh nghiệp tương lai”

DYNAMIC “Sinh viên - Nhà doanh nghiệp tương lai”

DYNAMIC “Sinh viên - Nhà doanh nghiệp tương lai”

PepsiCo Vietnam đã cùng đồng hành với trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng chương trình này từ năm 1996.
Công ty đã khởi xướng chương trình này và sẽ tiếp tục hỗ trợ ban tổ chức - UEH để phát triển và duy trì chương trình như là một sân chơi học thuật cho học sinh trên toàn quốc.
Chúng tôi đã và đang hỗ trợ chương trình này thông qua các mối quan hệ trong cộng đồng doanh nghiệp, các phương tiện truyền thông, nhân vật nổi tiếng cũng như mối quan hệ đối tác với các tổ chức phi chính phủ và các trường Đại học quốc tế.
Đây cũng là cam kết của công ty để phát triển tài năng tại Việt Nam nói chung và đóng góp của công ty cho sự phát triển giáo dục bền vững.

Mục tiêu:
Xác định tài năng tài năng trẻ Việt Nam và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.
Xây dựng môi trường thuận lợi cho sinh viên, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên tiếp cận kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp thành công trên toàn quốc.
Tạo mối liên kết giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp.

Đối tượng:
Sinh viên các năm học (từ 1996 đến 2001 & 2005), sinh viên năm thứ ba và năm cuối (2007), sinh viên năm cuối (2009 & 2011)

Download File:
DYNAMIC_PROJECT.pdf DYNAMIC_PROJECT_VN_1.pdf