Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

KOTO Know One, Teach One !

KOTO Know One, Teach One !
Previous

      Image folder specified does not exist!
    •  

Next

Know One, Teach One !:

"KOTO tin ở quyền của mỗi người trẻ, sống cuộc sống của họ với nhân phẩm, kỹ năng và niềm tự hào, KOTO sẽ trao quyền cho những người trẻ tuổi trong chương trình với những kỹ năng sống cần thiết để làm cho các quyết định cuộc đời đúng đắn, khuyến khích sự tự tin và đầu tư tích cực trong chính mình và của họ, cộng đồng ".

KOTO là một tổ chức phi lợi nhuận gồm chuỗi các nhà hàng và chương trình đào tạo nghề làm thay đổi cuộc sống đường phố và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

"Chương trình độc đáo của KOTO 24 tháng, kết hợp thực hành tại khách sạn và đào tạo tiếng Anh với sự phát triển của kỹ năng sống, kết quả là sinh viên tốt nghiệp không chỉ có tay nghề và việc làm, nhưng cũng giúp học viên trở thành một công dân có ich cho xã hội. Thông qua chương trình KOTO, những người trẻ phát triển sự tự tin và kỹ năng cho phép họ tiến về phía trước với cuộc sống của họ và việc làm ổn định an toàn. Họ được trao quyền với khả năng để tự nuôi mình và gia đình của họ, và thông qua quá trình này, phá vỡ chu kỳ của đói nghèo"

"Các thành tựu lớn nhất đối với những người đã giúp bạn, là để xem bạn đứng trên đôi chân của riêng bạn và sau đó lần lượt giúp người khác nhắc nhở bạn của mình, bởi vì nếu bạn biết Một, sau đó bạn nên Dạy Một."

Title:
The Journey of Change
Brand:
KOTO
Agency:
red brand builders
CD:
Lee Whitfield
Copywriter
Nguyen Lan Huong
Art Director
Pham Lan Anh
City
Ho Chi Minh City, Vietnam
Website:
http://www.koto.com.au
Video :
http://www.youtube.com/watch?v=9_yz1T5Wodw