Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Chương trình Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam: (17,929 visitors, view (28/6/2018)

• Chương trình được họach định nhằm hưởng ứng chủ trương của Bộ Chính Trị về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
• Chương trình mang tính chất tư vấn tổng quát, định hướng cho các họat động, chỉ đóng góp một phần, một khía cạnh cho tổng thể chiến dịch lớn của tòan xã hội, vì vậy, chiến lược và ý tưởng của chương trình cũng chỉ nhằm giải quyết một số vấn đề nhỏ.

Mục tiêu của chương trình:

• Chiến dịch là xương sống chính kết nối họat động của các lực lượng trong xã hội, tạo thành sức mạnh tổng thể và đồng bộ
• Chiến dịch thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp – nhà sản xuất trong nước về vật chất cũng như tinh thần cùng thực hiện.
• Họat động theo từng bước thời gian cụ thể, nhưng bền bỉ và lâu dài, nhằm mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả cho cộng đồng

Mục tiêu tham gia triển lãm:

• Xem chương trình là xương sống chính, khơi gợi ý tưởng và thu hút ý tưởng từ cộng đồng, từ đó nhận được ý kiến đóng góp từ nhiều phía nhằm tạo một chương trình hoàn chỉnh hơn, tòan diện hơn.


Host Agency:
CIC VIET NAM
Type:
CAMPAIGN
Agency:
AN DAT Co.Ltd
Strategic Planner:
TINA ĐỖ
Designer Director:
ĐINH VIỆT CƯỜNG
Designer Director:
NGUYỄN LY
Download File:
Nguoi_VN_Hang_VN.pdf