Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Nghĩ đến HIV, nhớ đến bao cao su nhé

Nghĩ đến HIV, nhớ đến bao cao su nhé
CỨ 7 GIÂY TRÔI QUA THẾ GiỚI CÓ THÊM 1 NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS.
CỨ 1 GiỜ TRÔI QUA THẾ GiỚI CÓ THÊM 500 NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS.
CỨ 1 NGÀY TRÔI QUA THẾ GiỚI CÓ THÊM 14.OOO NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS.
CỨ 1 NGÀY TRÔI QUA ViỆT NAM CÓ THÊM 100 NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS.
CỨ 1 NĂM TRÔI QUA ViỆT NAM CÓ THÊM 40.000 NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS.
"Tăng cường lãnh đạo" là dẫn dắt,giúp đỡ,hướng dẫn cho cộng đồng cùng nhau chung tay phòng chống HIV,qua đó,mỗi người dân có trách nhiệm tự mình và hướng dẫn gia đình,tập thể đi tiên phong trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
"Trao quyền" là xác định cho mỗi người dân,mỗi gia đình,mỗi cộng đồng có trách nhiệm tham gia một hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
"Thực hiện" là thực hiện mọi hoạt động bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi đại dịch HIV

Location:
Bangkok
Company Entering:
Y&R Bangkok,Thailand
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=zfSbGiIEjEM