Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Chương trình quốc gia Vì Một Việt Nam Không Cúm Gia Cầm.

Chương trình quốc gia Vì Một Việt Nam Không Cúm Gia Cầm.

Bird flu Project:

Khách hàng: Academy for Educational Development (AED)
Công ty thực hiện: Ogilvy & Mather Vietnam và Ogilvy PR Vietnam
• Thực hiện chương trình quốc gia Vì Một Việt Nam Không Cúm Gia Cầm.
• Tiến hành các hội thảo tuyên truyền nhằm kêu gọi các bên liên đới thống nhất các thông điệp cốt lõi và cùng hợp tác phổ biến thông tin.
• Huấn luyện các đơn vị tuyên truyền lưu động hoạt động như một kênh truyền thông trực tiếp tại các vùng nông thôn để phổ biến thông tin và giáo dục cộng đồng.
• Tổ chức hội thảo định hướng truyền thông nhằm khuyến khích gia tăng khối lượng tuyên truyền về Cúm Gia Cầm.
• Phát triển tư liệu truyền thông cho truyền hình, phát thanh và QC ngoài trời.
• Chỉ trong 3 tháng, 650 Đơn Vị Tuyên Truyền Lưu Động tương đương 90% đơn vị toàn quốc được huấn luyện và nắm rõ thông điệp chính yếu.
• 288 nhà báo từ mạng lưới báo chí toàn quốc đã tham dự các buổi tập huấn.
• Không xảy ra trương hợp người tử vong do cúm gia cầm trong suốt 16 tháng
• Giành giải bạc dành cho Most effective use of Public Relations tại ABME 2007

 

Video :
http://www.youtube.com/watch?v=WXxl4XQJ_8I
Download File:
submission_Bird_flu.pdf