Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Cải thiện nguồn nước sạch sinh hoạt - Water for water

Cải thiện nguồn nước sạch sinh hoạt  - Water for water
WATER FOR WATER

Công ty Gloria Jean’s Coffees International đã xây dựng dự án sản xuất nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Water for Water nhằm phân phối trong toàn bộ hệ thống bán lẻ của công ty tại hơn 40 nước trên thế giới. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ sản phẩm này được đưa vào quỹ cùng tên nhằm hỗ trợ cho các dự án nước sạch tại các nước đang phát triển mà công ty có tham gia kinh doanh trên thế giới. Dự án nước sạch đầu tiên đã được quỹ Water for Water tài trợ thực hiện là dự án xây dựng nguồn nước sạch cho sinh hoạt tại một số cộng đồng nghèo Phillipines. Quỹ Water for Water sẽ tiếp tục hành trình cải thiện nguồn nước sạch sinh hoạt tại các nước đang phát triển khác, trong đó có Việt nam
Mục tiêu:
Cải thiện nguồn nước sạch cho cộng đồng bằng lợi nhuận thu được trong kinh doanh sản phẩm nhờ vào kênh phân phối hiện tại của công ty nhằm đảm bảo tính bền vữnc ủa dự án.
Đối tượng:
Tất cả các khách hàng và đối tác của Gloria Jean’s Coffees trên toàn thế giới..

Website: www.waterforwater.com.au

Download File:
WATER_FOR_WATER_PROJECT.pdf