Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Stop Me/Okay/Offer

Stop Me/Okay/Offer

Stop Me/Okay/Offer:

Suppose the product your company sells kills a certain number of people every year. How many people is too many? Think fast.

Business Etiquette Rule #1: never take someone elses cottage cheese out of the fridge. Now if only the rules about tobacco company executive testimonies were as clear.

What would you say to 400,000 a year? Sounds great, right? Well, we should clarify. That´s 400,000 a year dying from using your company´s products. Doesn´t sound as sweet, huh?

Chief Creative Officer: Pete Favat

Executive Creative Director: Roger Baldacci

Creative Director: John Kearse

Creative Director: Meg Siegal

Art Director: Eric Stephenson

Copywriter: Gregg Nelson

Art Director: Rob Kottkamp

Copywriter: Will Chambliss

Producer: Carron Pedonti

Production Company: Smuggler

Director: Henry-Alex Rubin

Editorial Company: Cosmo Street Editorial

Video 1 :
http://www.youtube.com/watch?v=doRkAkv4xp4
Video 2 :
http://www.youtube.com/watch?v=MiedhOUIDxE
Video 3 :
http://www.youtube.com/watch?v=nDfuOllb5X0


Source
: New York Festival