Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Phòng chống ung thư nơi người già - Joke

Phòng chống ung thư nơi người già - Joke
Executive creative director: Flavio Pantigoso
Head of art: Christian Sanchez
Art director: Charlie Valderrama
Art director: Ken Tokashinki
Copywriter: Jorge Soto
Copywriter: Carlos Banda
Account director: Manuel Ahumada
Producer agency director: Patricia De La Cuba
Producer: Fat Free Films
Director: Tito koester
Audio: Vinylo Sound
Agency producer: Daniella Dañino