Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Monkey - Khỉ & Người

Monkey - Khỉ & Người
Category:
Film Lotus
Sub Category:
Single For Best of Social Engagements
Title:
Monkey
Brand:
WWF
Advertiser:
WWF
Advertising Agency:
Leo Burnett

Executive Creative Director:
Andy DiLallo / Jay Benjamin

Copywriter:
Michael Canning / Kieran Antill / Andy DiLallo / Jay Benjamin
Art Director:
Kieran Antill / Michael Canning / Andy DiLallo / Jay Benjamin
Agency Producer:
Adrian Shapiro
Film Production Company:
Revolver

Director:
Steve Rogers
Film Producer:
Michael Ritchie / Georgina Wilson
Editor:
Jack Hutchings, The Butchery
Sound Production Company:
Sound Reservoir

Company Entering:
Leo Burnett
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=yfZVGFi7Vo4