Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Bảo vệ sự tiến hoá của rừng nhiệt đới quốc gia

Bảo vệ sự tiến hoá của rừng nhiệt đới quốc gia
Previous

    • Click to open image!
    • Click to open image!
    • Click to open image!
    •  
     

Next

Bảo vệ sự tiến hoá của rừng nhiệt đới quốc gia Temengor Belum

Nhiệm vụ của chiến dịch truyền thông nhằm bảo vệ 130 triệu năm tiến hoá của Rừng nhiệt đới Temengor Belum. Malaysia Các nhà điều hành dự án đã sáng tạo ra một thiết kế chữ ký trông giống như các loài động vật ở trạng thái nguy cấp…với ý tưởng rằng mỗi chữ ký sẽ giúp bảo vệ rừng nhiệt đới, tránh khỏi nguy cơ hoả hoạn. Chiến dịch là sự hợp tác giữa Hội Thiên nhiên Cộng đồng Malaysia (MNS) và Body Shop.

Agency:
Grey Group Kuala Lumpur
Client:
Malaysia Nature Society
Group Executive Creative Director:

David Sin
Art Director:
David Sin, Richard Chong
Copywriter:
Nadia McDonald
Illustrator:
Jack Wong, Vince
Low Producer:
Peter Soo
Download File:
Media_Release___Gold_Pencil_for_Grey_Group_KL_at_One_Show_20.pdf