Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Bảo vệ loài Hổ, thú quý hiếm - The story of Wu Song

Bảo vệ loài Hổ, thú quý hiếm - The story of Wu Song

Bối cảnh và vấn đề:

Năm 2010 là năm quan trọng cho việc bảo tồn Hổ. Nghiên cứu cho thấy loài hổ đang bị rất nhiều nguy cơ xâm hại do bị săn bắn trái phép phục vụ cho nhu cầu thị trường dược liệu y khoa ở châu Á.

Mục tiêu :


Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn hổ và giữ gìn các môi trường sống của nó.

Title: The story of Wu Song

Company/agency: Hakuhodo Indonesia

Country: Indonesia

Product or services: PSA-WWF

Creative Director: Raygoh / Hohwoon Tiew / Egy

Art diector: Raygoh / Agristro P.

Copy: Raygoh / Lucy Novita / Edi Nurcahyo / Soraya A.

Account and planning team: Mahendra Suyono

Producer: Sunyoto H.P. / Eri Dwi Anggoro

PH: gravity film

Post pro: post 66

Audio/film director: Melvin Mak

DOP/ photografer: Ricky Lim

Editor: eric choi

Video :
http://www.youtube.com/watch?v=d2kDBzogRmY