Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Gasing, Cinderella, Othok-Othok Boat

Gasing, Cinderella, Othok-Othok Boat
Previous

    • Click to open image!
    • Click to open image!
    • Click to open image!
    •  

     

Next

Mục tiêu:

Để giữ gìn bản sắc văn hóa các vùng miền của Indonesia ( Tự hào bản địa ) thông qua các trò chơi dân gian, truyền thống như Gasing, Conglak và thuyền Othok-othok.


Title
: Gasing, Cinderella, Othok-Othok Boat

Company/agency: Bintang Pratama

Country: Indonesia

Product or services: Komunitas Balok

Account Team: Wendy Fitria

Creative Director: Albert Christianto

Art Director: Dian Ariya, Bayu Agung Hartanto, Adityas Marendra

Copywriter: Rachmawati Wahjoedi, Pandansari Anom, Anisa Yarmasari, Agus Hariyadi

DOP/Photographer: Setia Budi, Dian Ariya

Graphic Designer: Dian Ariya, Bayu Agung Hartanto, Adityas Marendra

Source: IAA Indonesia - CSM