Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Lưu tài liệu bằng định dạng WWF - Save as WWF

Lưu tài liệu bằng định dạng WWF - Save as WWF

LƯU TÀI LIỆU BẰNG WWF ĐỂ THẾ GIỚI XANH TƯƠI:

Để ngăn chặn việc in ấn không cần thiết, chúng tôi phát minh ra, định dạng tập tin mới xanh: WWF. Một tập tin, bạn chắc chắn không thể in. Và một hình thức đơn giản để cứu lấy cây cối, là tất cả mọi người có thể hỗ trợ bằng cách tải về phần mềm và sử dụng nó.

Kết quả: Sau 4 tuần trang web được 200,000 cú click chuột từ 182 quốc gia và trên 30.000 lượt tải về.


creative director: Doerte Spengler-Ahrens

creative director: Jan Rexhausen

copywriter: Michael Kittel

copywriter: Henning Mueller - Dannhausen

account manager: Jose Luis Carretero Lopez

account manager: Miriam Paneth

account manager: Benjamin Wenke

editor: Florian Panier

account manager: Michael Behrens

art director: Sven Loskill

production: Simone Bitzer

copywriter: Lisa Glock

Video :
http://www.youtube.com/watch?v=MKvMKxQy2Ek
Website:
www.saveaswwf.com