Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Ngôi nhà của những canh bạc - House of Cards

Ngôi nhà của những canh bạc - House of Cards
NGÔI NHÀ CỦA NHỮNG CANH BẠC:

Shelter là tổ chức từ thiện nhà ở và vô gia cư. Sau khủng hoảng kinh tế và nhà cửa năm 2008, vai trò của Shelter được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chúng tôi được giao sứ mệnh để tạo ra một chiến dịch nâng cao nhận thức của tình hình và giúp tiến hành gây quỹ cho vấn đề trên.
Giải pháp của chúng tôi xoay quanh ý tưởng House of Cards, một phép ẩn dụ được hiểu cho sự mong manh. Điều này đã giúp chúng tôi có thể áp dụng ý tưởng cho các kênh khác nhau.
Chúng tôi đã thực hiện một sô truyền hình thương mại cao cấp, thông cáo báo chí và chiến dịch áp phích và xây dựng nên đủ thể loại các không gian sống mới mẽ bằng thẻ bài tại Quảng trường Trafalgar và trong số các lều ở Glastonbury (để cung cấp một thông báo cụ thể về nơi ở tạm thời).
Nhưng để tạo sự khác biệt với các tổ chức từ thiện khác đang cùng hoạt động, chúng tôi đã làm mời các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế hàng đầu của đất nước góp phần cùng làm việc cho buổi triển lãm “House of Cards”. Mỗi một thiết kế được tạo ra bởi một nghệ sĩ khác nhau, và được bán đấu giá cho Shelter vào cuối của chương trình triển lãm…...


Creative Director: Jonathan Burley
Copywriter: Daniel Fisher
Art Director: Richard Brim