Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Hưởng ứng giờ trái đất - chiến dịch được người New Zeland yêu thích

Hưởng ứng giờ trái đất - chiến dịch được người New Zeland yêu thích

Ads In The Dark:

Objective To raise awareness of Earth Hour.

To raise awareness of Earth Hour, we switched off the lights in some of New Zealand's favourite ads. With the permission of their agency, the iconic ads were re-released to look as though they were filmed in candlelight " in the spirit of Earth Hour.

 

Executive Creative Director: Philip Andrew

Creative Director: Paul Nagy

Copywriter: Emily Beautrais

Art Director: Katrina Jarratt

Agency Producer: Marty Collins

Account Director: Linda Major

Planner: Graham Alvarez

Post Production: Aaron Hilton

Video: http://www.youtube.com/watch?v=1rGT9H6kzjI

Source : New York Festival