Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Đài tiếng nói FM của trái đất - Earth FM

Đài tiếng nói FM của trái đất - Earth FM

Earth FM:

Trong suốt chiều dài lịch sử, tiếng nói của người dân đã có ảnh hưởng lớn để tạo ra thay đổi mang tính cách mạng. Và ngày nay, hành tinh của chúng ta cần có một tiếng nói. Chúng tôi biết rằng các nhà lãnh đạo thế giới đã họp tại một địa điểm cho Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu tại Copenhagen. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho người dân của các dân tộc và xã hội đang tồn tại một giọng nói, bằng cách đó, tạo ra một tiếng nói thống nhất cho hành tinh. Giải pháp của chúng tôi là “Trái đất đang nóng lên”. Chương trình phát sóng phát thanh toàn cầu trong đó mời mọi người để ghi lại một tin nhắn thoại cho các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu, sẽ được phát sóng cho các nhà lãnh đạo thế giới nghe thấy tại Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen. Là một ý tưởng cho người dân, Earth FM đã chuyển tãi thông điệp của công dân thế giới, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, với hàng ngàn tiếng nói từ khắp nơi trên thế giới đoàn kết như một tiếng nói của nhân loại, hành tinh than yêu của chúng ta.

Executive Creative Director: Andy DiLallo
Executive Creative Director: Jay Benjamin
Copy Writer: Michael Canning
Art Director: Kieran Antill
Designer: Masataka Kawano

Source:
New York Festival