Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Tại nạn giao thông do rượu, Bia - Traffic safety

Tại nạn giao thông do rượu, Bia - Traffic safety

Tai nạn giao thông vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng

Mỗi ngày Việt Nam có hơn 31 người chết do tai nạn giao thông.
Năm 2010: Hơn 11.000 người chết
Gần 15.000 vụ tai nạn giao thông, bị thương hơn 10.500 người.

So với năm 2009 tăng 1.788 vụ, giảm 47 người chết và tăng khoảng 2.500 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra nhiều TNGT nhất. Nếu tính trung bình thì số người thiệt mạng mỗi ngày do TNGT là hơn 31 người. Riêng TP.HCM năm 2010 có 785 người chết, giảm 74 người; Hà Nội có 735 người chết, giảm 89 người.
Khảo sát ở 100 quốc gia về TNGT thì thấy có khoảng 1,2 triệu người chết mỗi năm, bình quân mỗi nước có 12.000 người chết.

Giải pháp để đạt được mục tiêu này vẫn là ưu tiên tuyên truyền đều khắp trong cả nước, nhất là chú trọng tuyên truyền cho học sinh trong nhà trường.