Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Chuyến xe gia đình

Chuyến xe gia đình
CHIẾN DỊCH KÊU GỌI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM LẦN 1  " CHUYẾN XE GIA ĐÌNH "

Mục tiêu:
Mong muốn tất cả người lớn thấy rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông ở Việt Nam và nhất là luôn luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi lái xe gắn máy. Mong muốn chính phủ bổ sung luật đội mũ bảo hiểm nhằm thể hiện rõ rằng trẻ em không được miễn khỏi việc đóng tiền phạt nếu không đội mũ.

Đối tượng:
Các bậc cha mẹ, nhất là những người mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con khi lái xe máy, dù bản thân họ vẫn đội mũ như đúng luật.


Video :
http://www.youtube.com/watch?v=WY3OKk3ldmg
Download File:
submission_Helmet__Family_ride_VN.pdf