Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

CAMPAIGN DETAIL

Độc hành & đồng hành vì cộng đồng

Độc hành & đồng hành vì cộng đồng

Nhằm giúp đỡ các nạn nhân bị động đất tại Si Yuan, One foundation đã xây dựng chiến dịch thu hút cộng đồng quan tâm giúp đỡ các nạn nhận dựa trên triết lý giúp đỡ mọi người là đem lại hạnh phúc cho chính mình.
Chương trình cùng đồng hành gây quỹ đã được tiến hành thông qua trò chơi trực tuyến trên internet. Kết quả thu hút được 500,000 người tham gia, chuyển tãi 150,000 thông điệp chia sẻ với cộng đồng và gần 1 triệu lược truy cập xem và tãi phần mềm để tham gia ủng hộ chương trình.


Executive Creative Director
: Spencer Wong

Creative Director: Nick Lim, Philip Lee (McCann), Kevin Tsang (Rice 5 Ltd.)

Copywriter: James Reeves, April Fang

Art Director: Hoi Yiu, Oggy Cheng, James O (McCann), Kevin Tsang (Rice 5 Ltd.)

Client Service: Yen Lee, Clint Tsui, Jordan Cheung (McCann), Gobbie Wong (Rice 5 Ltd.)

Designer: Oggy Cheng, James O (McCann), Snowman Tsang, April He, Alex Li (Rice 5 Ltd.)

Photographer: Martin Tong

Video :
http://www.youtube.com/watch?v=M1-YVM07KSw

Source: New York Festival