Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

Thư ngỏ của ông Chris Elkin

Giám đốc điều hành của red | Brand Builders
red | Brand Builders luôn mong muốn có cơ hội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua hai cách thức: một là hỗ trợ các mục tiêu xã hội giúp hoàn thiện giới trẻ, hai là nâng cao các chuẩn mực trong ngành tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Chúng tôi rất may mắn được VietnamMarcom mời tham gia dự án xây dựng trang web Các Giải Pháp Tiếp Thị Cộng Đồng: socialmarketing.vn.

Chúng tôi tin rằng, theo thời gian trang web này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc hoàn thiện các giải pháp và kiến thức tiếp thị cộng đồng trên khắp Việt Nam, từ đó cuộc sống của người Việt Nam cũng sẽ đổi thay theo hướng tốt đẹp hơn.
Ông Chris Elkin
Giám đốc điều hành của red | Brand Builders