Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

  Xin gởi đến các bạn một lời chào từ trái tim!

mrs-nguyen-phi-van-180x224Cho phép tôi mở đầu bằng một câu hỏi rất thường gặp. Làm sao để có thể thay đổi được thế giới?

Và cho phép tôi được chia sẻ quan điểm của mình. Bạn chỉ cần giúp đỡ những người xung quanh mình bằng những việc làm tuy nhỏ nhưng tự nguyện.

Tất cả đều bắt đầu từ một người, từ bạn, từ tôi, một người trong gia đình, một người bạn, một người đồng hành trong sự nghiệp hay cuộc sống, một người hàng xóm, một người quen, và thậm chí một người hoàn toàn xa lạ..., nhưng cùng chia sẻ một nền tảng giá trị vô cùng đơn giản và bình thường: cái tốt, cái thiện đang hiện hữu trong mỗi con người chúng ta. 

Chúng tôi mong muốn chào đón các bạn trên hành trình vươn đến hạnh phúc này, một hành trình đầy xúc cảm để hoàn thành tâm nguyện, cho cá nhân hay vì một cái tâm lớn hơn đất trời.        NGUYEN PHI VAN

       
Thành viên Hội đồng tư vấn