Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

Ông được tổ chức AFAA (Liên đoàn các Hiệp hội quảng cáo Châu Á) bình chọn là một trong những cây đại thụ có sức ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển của ngành truyền thông và quảng cáo Châu Á trong 50 năm qua, tại Hội thảo và Triển lãm Các giải pháp Tiếp Thị Cộng đồng lần này, Ông sẽ có phần trình bày mang tính chiến lược về chủ đề “The Power of One”.