Joomfish System Plugin not enabled

Xã hội và văn hóa Việt nam từ bao đời qua luôn được xây dựng và vun đắp dựa trên nền tảng đạo đức của mỗi công dân. Để duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này, dự án được hình thành với mục tiêu Hội tụ, lan toả và tôn vinh những CSR tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời cùng các cá nhân, tổ chức, công ty có thể kết nối, chia sẻ những câu chuyện và dự án làm thay đổi cuộc sống.

Các hình thức và nội dung thể hiện dự án và chiến dịch:
  • Hội thảo, giao lưu với tác giả, nhân vật trong hành trình xây dựng và phát triển dự án
  • Thuyết minh và giới thiệu những phim tư liệu, phóng sự, hình ảnh về các hoạt động, sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn của từng dự án
  • Trình chiếu các phim và ý tưởng hay về các chuyến dịch truyền thông cộng động
  • Triển lãm poster, áp phích mẫu quảng cáo tiếp thị cộng đồng
  • Bình chọn các giải pháp và chiến dịch tiếp thị cộng đồng tiêu biểu